สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

Get Adobe Flash player
viagra for sale

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

 

เอกสารจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (1.pdf)1.pdf 551 Kb
Download this file (10.pdf)10.pdf 784 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf 759 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf 822 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf 638 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf 685 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf 617 Kb
Download this file (7.pdf)7.pdf 432 Kb
Download this file (8.pdf)8.pdf 837 Kb
Download this file (9.pdf)9.pdf 813 Kb

 

แก้วปัญญา.com   คลังความรู้ชุมชน   เครือข่ายคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
         
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อชุมชน   คู่คิดมิตรชุมชน ราชมงคลล้านนาร่วมแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี   คลังอาสา: ราชมงคลล้านนา ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ปี 2554
         
  หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ
         
  โครงการความร่วมมือกลุ่มธุรกิจทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ (TCC Land) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
         
ภูมิปัญญาไทย=Thai wisdom   เรียนรู้จากประสบการณ์...สู่อนาคตแห่งความสำเร็จ: ๑ ทศวรรษ ''โครงการพัฒนาชีวิตครู''  
         
   
         
       

 

แนะนำหนังสือใหม่

 
รายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2556)
ดาว์นโหลดเอกสาร

ระบบสารสนเทศ

Follow us online: