สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

Get Adobe Flash player
viagra for sale

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

 

เอกสารจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (1.pdf)1.pdf 551 Kb
Download this file (10.pdf)10.pdf 784 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf 759 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf 822 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf 638 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf 685 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf 617 Kb
Download this file (7.pdf)7.pdf 432 Kb
Download this file (8.pdf)8.pdf 837 Kb
Download this file (9.pdf)9.pdf 813 Kb

ระบบสารสนเทศ